Project omschrijving

Groengas in auto’s: circulair, goedkoper en schoner

Groengas is een hernieuwbare vorm van energie die in Nederland wordt gemaakt. Groengas is ruim beschikbaar en kan ons nu helpen de uitstoot van fijnstof en CO2 te verminderen. Met rijden op Groengas leveren we direct een belangrijke bijdrage aan schone lucht en minder CO2 uitstoot: 97% minder stikstof en 78% minder CO2 dan benzine of diesel.  Groengas wordt in Nederland decentraal en lokaal geproduceerd. Groengas draagt bij aan de circulaire economie: het wordt van afval en reststromen gemaakt. OrangeGas tank positive!

Wat is Groengas precies?

Groengas is de duurzame variant van aardgas. Aardgas voor auto’s heet CNG en is al veel schoner dan benzine en diesel. Groengas wordt gemaakt van afval en reststromen. Het biogas dat uit bijvoorbeeld rioolwater, slib en gft-afval wordt gemaakt en wordt opgewerkt tot Groengas, heeft dezelfde energiedichtheid als het Groningse aardgas. Het Groengas wordt in de bestaande gasleidingen gespoten en kan worden gebruikt om te tanken, maar ook om huizen te verwarmen en voor de industrie.

Circulair

Groengas wordt gemaakt van reststromen: rioolwater, afvalwater, gft, slib, vetten, tuinbouwafval, loof. Denk bijvoorbeeld aan het melkschuim van cappuccino, restjes vla, soep, ketchup die in het riool belanden: door vergisting worden deze restjes omgezet in Groengas. Groengas is daarmee circulair: voor de productie is geen nieuw materiaal nodig. Een ander voordeel is dat bij de productie van Groengas CO2 wordt afgevangen. Dit kan worden gebruikt voor koeling en in glastuinbouwkassen. Daardoor is Groengas volgens de berekeningsmethode ‘well-to-wheel’ CO2 neutraal, en kan zelf CO2-negatief worden.

Schoner

Als je kijkt naar de uitlaat bij auto’s op CNG, Groengas of aardgas, dan is rijden op Groengas of aardgas vele malen schoner dan rijden op diesel of benzine. Aan de uitlaat geeft Groengas 97% minder stikstof en 78% minder CO2 dan diesel of benzine. Nu de Groningse gaskraan dicht gaat, en we alleen nog maar Groengas produceren, wordt de milieuwinst nog groter omdat Groengas niet fossiel is. Wil je meer weten over Groen Gas ga dan naar OrangeGas .  OrangeGas tank positive!